leger er mennesker de óg

Legeserien viser allsidigheten i legeyrket, og i mennesket bak legetittelen.